One Europe.
One Future.

Guy Verhofstadt tijdens een voordracht in het Europees Parlement

One Europe.
One Future.

Unanimiteit maakt een lachertje van de Europese Unie

Het slagkrachtige Europa waarvoor ik strijd wordt onmogelijk gemaakt door onze eigen spelregels, zegt Guy Verhofstadt. Tijd om de EU te herdenken.

De wereld rondom staat in brand maar het Europese antwoord laat op zich wachten. Elke dag zien we een nieuw voorbeeld: we zijn geschokt door het onvoorstelbare drama in de Griekse vluchtelingenkampen, maar een evenwichtig Europees asiel- en migratiebeleid blijft uit omdat de staats- en regeringsleiders met unanimiteit willen beslissen.

Guy Verhofstadt in het Europees Parlement

Mensen zoeken bescherming en daadkracht.
Dáár moet Europa voor staan.

Guy Verhofstadt tijdens een speech

We leven mee met de democratische oppositie in Wit-Rusland, mensen die hetzelfde willen als wij in Europa en daarvoor geslagen en gearresteerd worden door hun eigen regering, en toch slaagt de EU er niet in de schuldigen voor die staatsterreur te bestraffen. We worden bedreigd vanuit Rusland en Turkije, zonder passend antwoord.

Het ondergraven van de Europese waarden gebeurt zelfs van binnenin, door autocratische regeringspartijen in Polen en Hongarije die daarbij gebruik maken van Europees geld… en nóg vindt de EU niet de eensgezindheid om zichzelf te doen respecteren.

Mensen zijn in deze wereld op zoek naar bescherming en daadkracht. Dáár moet Europa voor staan. De unanimiteitsregel schrappen is maar één voorbeeld. De geplande Conferentie over de Toekomst van Europa moet duidelijkheid scheppen over het bredere verhaal: wat willen we samen doen als Europeanen, en hoe pakken we dat het best aan?

Dit is niet alleen het mooiste vredesproject van de 20ste eeuw, maar onze beste hoop om onze belangen en waarden te verdedigen in de 21ste eeuw. Tijd om de EU te herdenken en heruit te vinden!

Collage van Guy Verhofstadt

guy verhofstadt

Guy Verhofstadt heeft al vele politieke waters doorzwommen. Hij maakte naam als partijvoorzitter en was bijna tien jaar lang eerste minister.
Sindsdien vecht hij voor een sterke en verenigde Europese Unie.

Over guy