renew europe.

Een liberaal Europa is
een Europa van de burgers
#IAmEuropean

De brede parlementaire fracties bepalen wie de plak zwaait in het Europees Parlement. Met de vorming van Renew Europe in 2019 hebben alle liberale en hervormingsgezinde partijen de handen in elkaar geslagen. De groep neemt daardoor een cruciale plaats in: voor het eerst hebben de christen-democraten en socialisten geen meerderheid meer. In het machtige en onafhankelijke Parlement, maken zij het verschil.

Met verenigde krachten

98 Europese volksvertegenwoordigers die samen 100% voor Europa gaan.